tisdag 9 november 2010

Knapphet

Jag läser just nu i en intressant bok. (Robin Sharma – Finn din livsuppgift, s 38 (första upplagan))
Här ett utdrag ur boken som jag tycker är värt att reflektera över. Frågan om buffert inför framtiden och dess eventuella knapphet. Rädslan att inte överleva, rädslan för det okända, framtiden och vad den bär i sitt sköte.
”Allt handlar om tävlan, eftersom vi har kommit att tro att det inte finns tillräckligt för att alla ska kunna vinna. Men den här livsfilosofin är inte längre till någon nytta för oss som art. Den har sitt ursprung i knapphet. Och bakom föreställningen om knapphet ligger ren och skär rädsla.”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar