torsdag 4 november 2010

Federal Reserve Bank besked igår kväll (3 nov. 2010)

Så kom då nyheten igår kväll den 3 november.

Federal Reserve Bank avser att köpa ytterligare 600 miljarder dollar i långfristiga statspapper. Detta kommer ske vid utgången av andra kvartalet 2011 och i en takt på cirka 75 miljarder dollar per månad.
Man lämnar en brasklapp om att man kontinuerligt kommer se över takten av sina värdepappersinköp och om det kommer information gällande arbetslöshet och prisstabilitet så kan man behöva justera programmet.

Vidare framgick att man kommer bibehålla målet för styrräntan till 0 – 0,25 %. FED fortsatte det insatt spåret på att det är sannolikt att styrräntan kommer ligga på exceptionellt låga nivåer för längre period.

Läs själv pressmeddelandet från FED här.

Så vad innebär då detta egentligen?

Fed köper statspapper av Treasury med "pengar från ingenstans". Dessa pengar kan sedan finansiera underskott eller utgiftspengar som staten behöver. Treasury får väl betala ränta till FED som tack för att FED vill köpa Statspapperna (Statsobligation), känner tyvärr inte till den amerikanska obligationsmarknaden. Tanken är väl att Treasury ska betala tillbaka pengarna på förfallodagen. Men då finns möjligheten att ge ut fler statsobligationer och utöka statsskulden än mer. För att betala tillbaka skulden till FED. Låter det helsnurrigt så ja, det är det.

Treasury = (skattkammare, samt statskassan). Jag vet inte exakt den svenska översättningen, men jag kallar dom för statskassan i USA och dom ska alltså betala tillbaka pengar som Federal Reserve skapat ur tomma luften. Ja, det hela är invecklat och kan tyckas konstigt. Detta tillåter USA att skjuta skulden framför sig ett tag till, men risk att inflation skapas eftersom mer pengar i slutändan kommer i omlopp, åtminstone tills pengarna en dag måste betalas tillbaka, om man betalar tillbaka. Personligen är jag emot detta beteende då det skapar konstiga fenomen i marknaden. Det finns en klar risk att det slutar illa.
Så kommer Treasury kunna betala tillbaka lånet på förfallodagen, och kunna betala räntan etc?
-Ja ,det är den stora frågan eftersom USA har enorma ansvarsförbindelser åt många olika håll. Likaså bedrivs politiken på ett enligt mitt sätt att se på det på ett felaktigt sätt. USA har bedrivits med stora underskott under en lång period och konstiga incitamentsprogram som bara distorderar marknaden. Det är inte mycket till förändring vi ser, utan mer av samma politik som förr. En ohållbar väg för USA att gå.
Vad som gäller för statspapper i Sverige:
Statsobligationer är statspapper med löptider på mellan 2 och 12 år. Man får en fast ränta som betalas ut varje år, den kallas för kupongränta. Räntan är en fast procentsats som bestäms när obligationen säljs (ges ut). Man vet vilket belopp som man får tillbaka på förfallodagen (då betalas lånet tillbaka). Värdet på obligationen kan dock fluktuera beroende på saker som sker i omvärlden. Statsobligationer är ett sätt för staten att låna upp pengar till diverse behov. Framförallt vid stora underskott i statens finanser.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar