söndag 31 oktober 2010

Starbreeze och eget kapital - lite kommentarer

Eget kapital delas normalt in i s.k. bundet eget kapital och fritt eget kapital.

Den bundna egna kapitalet utgör den del av kapitalet som inte kan delas ut till aktieägarna. Exempel på det bundna egna kapitalet är aktiekapital (kvotvärdet av de aktier som finns i företaget).
Är i dagsläget: 0,02*374 951 478 =7 499 029,56 kronor i Starbreeze

Det framgår av bolagsordningen att:
”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2.000.000 kr och högst 8.000.000 kronor.”

Därför måste bolagsordningen ändras och detta ska avgöras nu på årsstämman den 11 november 2010.
Vidare måste detta ändras i bolagsordningen:
"Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 100.000.000 och högst 400.000.000."
Eftersom antalet ökar om nyemissionen röstas igenom.


När folk nu kommer teckna sina teckningsrätter får man in 7 öre per ny aktie till bolaget.
Om nu kvotvärdet är på 2 öre så ökar aktiekapitalet med 0,02kr x "nya antalet aktier". Det hamnar i bundet eget kapital om man inte väljer att plocka pengarna från reservfonden för att få ihop till aktiekapitalet och på så sätt få mer fritt eget kapital av själva nyemissionen (tack för denna input Nebulus). Kanske finns det något som hindrar att reservfonden används. Tex om den används för inteckning som säkerhet till någon borgenär etc. Vi antar därför vidare att det inte går så resten, dvs 5öre placeras normalt i en överkursfond (det värde som utöver kvotvärdet erhållits)
Tidigare fanns en reservfond där cirka 20 procent av aktiekapitalet placerades under förutsättning att företaget gick med vinst. Starbreeze har gått några år med vinst så det finns en summa på ca 21 miljoner i deras reservfond per 2010-06-30.
Starbreeze får alltså förutom "aktiekapitalet" in 0,05 kr * 374 951 478 = 18 747 573,9
Det ger alltså bolaget nära 19 mille exkl emissionskostnader att sätta sprätt på. 26 miljoner om reservfonden kan utnyttjas och bolagsstämman ger sitt medgivande.
Dock kommer som sagt garanterna ta en slant och även firman som hjälper till med nyemissionsprospektet mm.
Förhoppningsvis används pengarna på ett klokt sätt.. och att bolaget kan betala tillbaka lite genom avkastning istället för att bara bara mjöljka aktieägarna på pengar.

Man satsar inte pengar på Starbreeze för att få maximal avkastning utan för att man vill hjälpa till och bygga upp en livskraftig spelindustri i Sverige.


Övrigt
Det fria egna kapitalet kan delas ut till aktieägarna. Men man brukar normalt inte dela ut mer än ca hälften av årets vinst. Det fria egna kapitalet utgörs av balanserade vinster och förluster, samt årets resultat.

I extremfall kan företaget ta pengar från aktiekapitalet och därmed minska aktiekapitalet. Det kan påverka bolagsordningens regler etc samt Aktiebolagslagen, så det är inte gjort i en handvändning och något man normalt bara försöker göra när det är något speciellt.
Ett skäl kan vara att företaget uppvisar förlust eller skulder och att det är svårt att lösa om inte ägarna skjuter till pengar etc. Förlusten/skulden kan då minskas genom att medel förs över från aktiekapitalet (förutsatt att aktiebolagslagen följs och bolagsordning ev ändras (något som görs på bolagsstämma, så det är aktieägarna som styr detta.

Starbreeze - rimligt värde före och efter - Nyemission

For the record: När detta skrivs står Starbreeze i 0,13 kr.
Det har varit lite olika beräkningar av rimligt värde på Starbreeze efter nyheten om NE (Nyemission). Här kommer min beräkning.
Antal aktier innan emission: 374 951 478
Aktiekursen innan emission stod dvs torsdagen 2010-10-07 vid stängning på 0,22 kr

Så ger det ett bolagsvärde enligt börskurs innan nyhet om NE --> 0,22*374 951 478=82 489325,16 kr

Efter genomförd NE:
Totalt antal aktier: 2*374 951 478=749 902 956
För att ha samma börsvärde efter genomförd NE:
749 902 956 aktier bör ha samma bolagsvärde allt annat lika dvs 82 489325,16
Vilket ger en kurs på 82 489325,16/749 902 956=0,11

Räknar vi med att kassan ökat efter NE med säg 24 miljoner minus två månaders (a 5 mille) kostnader på säg 10 mille så har vi ett börsvärde på ca 82+14= 96 miljoner -->
96 000 000/749 902 956=0,128 kr/aktie (men detta värde förutsätter ju att NE blir fullt tecknad, något vi inte vet).

Jag tycker också att i och med NE så framkom sämre nyheter än innan vilket egentligen motiverar ett lägre börsvärde redan där.
Jag räknar dock med att någon form av positiv nyhet lär komma under NE för att säkerställa att NE blir fulltecknad. Dom känns ändå ganska så taktiska på bolaget, känns som vi känner igen det från Obducat va?

Att RedLime är pågång, det vet vi (det verkar så iaf), jag tror inte kursen drar så mycket förrän vi får första intrycket av spelet, men här kan jag ha mycket fel. Ibland har det också verkat som att spelet inte kommer förrän 2011, frågan är hur långt innan EA godkänner spelet. Det måste åtminstone komma ett besked inom de närmsta månaderna annars kommer inte NE pengarna räcka speciellt långt vad det verkar.
Kursen kommer nog dra några ören när klartecken på godkänd slutleverans av spelet skett till EA. Det bör lyfta kursen en bit då det ger trygghet att lite pengar kommit in i bolaget. Dock vet vi juh inte hur mycket det egentligen är eller?

Det är svårt att ha kontroll på intäkterna i bolaget, men vi kan åtminstone spekulera i kostnader:

Bolaget består av ca 120st anställda. Dvs man bränner väl ca 120*30 000 =3 600 000+ arbetsgivaravgifter (~31,42%) (~1 131 120)+ andra okända avgifter (friskvård etc, lite roliga aktiviteter etc) (i månaden på personal. Styrelsen kostar runt 700 000/år. Förmodligen utgår även någon peng/styrelsesammanträde etc.. Säg att man bränner ca 5 miljoner i månaden med det antal anställda man har (och då räknar jag nog inte så högt?).
I och med spelsläppet kommer mycket kostnader i samband med resor och lanseringen av spelet och marknadsföring (visst, Electronic Arts kommer att blåsa de mesta pengarna här, men det kommer nog kosta lite även för Star). Dessutom tillkommer hyror och annat material, nya datorer etc som man måste lägga pengar på. Troligen använder man sig av någon annan leverantör för att hjälpa till med effekter etc, animering etc. kostar nog en slant det också. Licenskostnader för spelmotor etc. Pengar verkar brännas iväg rätt ordentligt och frågan är hur mycket man kommer få som slutbetalning? Firman kan just nu tyckas läcka som ett soll och man verkar alltså inte kunna ta betalt tillräckligt för att få firman att gå runt just nu.

En fulltecknad NE kommer ge ca 26 miljoner. Sen ska dom som hjälper till med NE ha sitt, dvs. emissionkostnaden dras av. Ska vi göra en antagan att den ligger någonstans på säg 2 Mkr. Rätta mig om jag antar helt fel.  Dessutom kommer troligvist kostnaden för att garanterna tecknar runt 50 % av nyemission. Okänt när detta skrivs vad det hamnar på, men emissionsprospektet ger förhoppningsvis svar på detta. Så säg att pengarna räcker i 5 månader sen är det dags för en ny nyemission och då är nog aktieägarna trött på att skjuta till pengar.

lördag 30 oktober 2010

Federal Reserve snart möte om att trycka pengar, QE2

Ben Bernanke, den amerikanska centralbankschefen har vid ett flertal gånger varnat för att inflationen är för låg och han kom med den mest tydliga antydningen hittills att Federal Reserve snart kommer att göra ett nytt försök att stimulera den amerikanska ekonomin. Så nu ska tydligen ett beslut tas, mötet hålls den 2-3 november.
För att folk inte riktigt ska förstå vad det innebär kallar man det för "Quantative Easing".

Vi får alltså se vad man hittar på. Ben Bernanke kallas ibland för helikopter Ben då han vid något tillfälle sagt eller skrivit att det går att släppa pengar från en helikopter om man vill skapa inflation. Talar man i generella termor så är det juh så att desto mer pengar det finns i omlopp desto mer går priserna upp då "fler" pengar jagar i princip samma saker som tidigare. Man har redan använt sig av quatative easing 1, som i princip bara blåst upp vissa tillgångsmarknader. Jag tänker främst på guld och silver, men även tex aktier.

Hur detta pengatryckande skulle sätta fart på ekonomin är för mig en gåta, snarare försämra för alla fattiga som saker går upp i pris för. Jag tycker det är moraliskt förkastligt det man håller på med.
Man skapar välstånd i ett land genom att arbeta hårt, producera tjänster och produkter som folk vill ha, vara innovativ och ha ett bra företagsklimat och sunda regler, inte genom att förvränga marknaden genom att trycka pengar. Man tror förmodligen på att genom att göra dollarn värd mindre gentemot andra länder så ska man kunna erbjuda billigare arbetskraft etc, men det här är Fiatsystemets (att valutan egentligen bara består av några siffror i ett datasystem eller som papperslappar vi behandlar som pengar) problem. Att stater kan trycka pengar hur man vill och i praktiken devalvera sin valuta. Betala tillbaka lån med mindre värdefulla pengar etc. Och detta i syfte att konkurera med varandra. Redan är förtroendet för Fiatsystemet rubbat och detta gör saken inte bättre. Fed tror sig här vara som en balanskonstnär ute på en lina, där man tror sig kunna fånga in inflationen genom att höja den korta räntan snabbt. Jag är mycket tveksam.

Fed skapar alltså egna pengar ur tomma inget och köper sedan olika former av obligationer. Kanske går man en dag ännu längre och köper aktier eller några andra tillgångar. Ja det hela liknar en fars och kommer troligen sluta mycket illa.

Marknaden har nu prisat in den kommande pengatryckningen så det blir spännande att se om marknaden tycker det var för lite eller inte.
Vi kan nog vänta oss ett besked den 3 november.

Nyemissioner, vanligt med garantiförbindelse (Obducat exempel)

Garantiförbindelse – Ett avtal sluts mellan emittenten och en aktieägare eller en externpart, kallas ofta för "garanten". Åtagandet innebär att garanten åtar sig att teckna hela eller en viss del av emissionen om den inte blir fulltecknad. Vanligtvis erhåller garanterna en ersättning som motsvarar en procentuell andel av det garanterade emissionsbeloppet.
Tyvärr verkar det gå lite inflation i garantiförbindelser och frågan är om det inte utnyttjas lite väl enkelt att tjäna pengar på. Ofta får garanten en hyfsad summa och har ofta ett betydligt bättre insiktsförhållande i bolaget.

Jag kan nämna ett exempel.
Nanoteknikföretaget Obducat gjorde 2009 en nyemission. Man träffade ett avtal med European Nano Invest AB (ENI) som gick in och garanterade 90 % av nyemissionen i Obducat.
Där fick garanterna
I Obducats fall fick garanterna 7,2 % av det garanterade beloppet (som var 65 miljoner kronor), dessutom fick man någon del som utgjorde B-aktier och B-teckningsoptioner.

Citat från http://www.obducat.com/In%20Swedish-429.aspx?M=News&PID=387&NewsID=397

"Den kontanta delen av garantikostnaden motsvarar 7,2 procent av det garanterade beloppet.
Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner 2009/2011:B och 2009/2012:B, inklusive de teckningsoptioner som avses utges som ersättning för garantin, tillförs Obducat ytterligare cirka 142 miljoner kronor."

Då ska vi räkna lite: 65 000 000 * 0,072 = 4 680 000 kronor som kontant del.

ENI består av många som jobbar inom ledningen eller på annat sätt har god insyn i Obducat.

Tyvärr känner jag inte till vilka ekonomiska resurser som står bakom ENI, men jag ställer mig ändå frågande till om bolaget hade kunnat stå upp för dessa 65 miljoner kronor? Jag spekulerar nu grovt, men kanske hade företaget (ENI) fått gå i konkurs om man behövt infria sitt löfte. Dvs man hade inställt sina betalningar. Man undrar i alla fall vad som hade hänt.

Nå hur gick det då?
Jo, emissionen föll sig så att den blev fulltecknad utan att ENI behövde stå vid sitt garantilöfte och avtal, så vi får aldrig veta.

http://www.121.nu/onetoone/foretag/european-nano-invest-ab

Resultatet för 2009 borde ge ett rejält uppsving..

Jag ser gärna att någon rättar mina grova spekulationer, men jag tycker det är viktigt att frågan lyfts.

Starbreeze - Nyemission - igen

Starbreeze ett spelutvecklingsbolag i Uppsala behöver nu mer kapital från aktieägarna.

Källa:
http://www.starbreeze.com/media/13419/pressmeddelande_företrädesemission_2010-10-08.pdf

Bolaget har klarat sig utan ägartillskott sedan den tidigare nyemission som genomfördes för befintliga aktieägare i december 2003. Det totala emissionsbeloppet uppgick till cirka 23,1 MSEK före emissions- och garantikostnader om cirka fem och en halv miljoner kronor. I anslutning till emissionen utfärdades även optionsrätter för nyteckning av aktier i Starbreeze AB till garanterna.
Källa:

Hittills har bolaget så vitt jag vet ej gett en krona i utdelning tillbaka till aktieägarna.

Vi avvaktar årstämmans beslut. Den hålls den 11 november 2010 på Clarion Hotell i Uppsala. 

Den 7 oktober beslutade styrelsen att föreslå bolagsstämman om en nyemission med företrädesrätt för
aktieägarna. Om förslaget godkänns på stämman och nyemissionen fulltecknas tillförs bolaget drygt 26 miljoner kronor.