söndag 11 september 2011

Investeringskonto - Regeringen lyssnar på kritiken

Idag kunde man läsa på Dagens Industris hemsida att Regeringen lyssnat på kritiken runt det s.k. Investeringskontot, vilket är bra. Artikeln kan man läsa här. I artikeln framgick dock inte någon fakta vad regeringen ändrat på, men det ska bli intressant att ta del av framöver. Jag tillhör själv dom som varit kritiskt till deras tidigare förslag, även om det finns vissa goda syften som vore bra.
Det märks dock att man nu hellre går mot någon slags allmän förmögenhetsavgift, vare sig värdet går upp eller ner på innehavet (staten ska ha sitt, och det blir mer stabil inkomst). Att investera/spekulera i börsen hade det nog för de flesta (om jag generaliserar globalt) vorit bättre att skippat de senaste decenniet och sparare har väl i ärlighetens namn fått stå tillbaka i dagens samhälle där konsumtion och belåning premierats.

Men... Det är trots allt viktigt för det allmänna välståndet att det finns en sund finansieringsmöjighet för olika företag i och med börsen och handlandet med aktier/tillskott av kapital etc. Men det finns ju ingen anledning att vara aktiv i detta om det inte finns en chans att det lönar sig i någon form.

Jag läste kommentarerna till artikeln och med risk för att dom försvinner så valde jag att ta med några syrliga här:
47. Kasta gärna tärningen i bankpyramidspelet
Lån 30% i skatteavdrag
Besparingar 30% i skatt

Underbara incidament.

Kasta gärna tärningen i bankpyramidspelet,
belåna dig gärna för livet och därmed bli en låneslav
Jobba gärna till 70+ år eftersom inflationen av räddningsaktionerna av pyramidspelet konfiskerar dina besparingar.
På vägen lyfter företagsledare, bankledning och topp politiker löner som är frånkopplade från verkligheten vi övriga lever i.

Feudalsamhälle via banksocialism/bråkdelsreserver
Riksbanken sätter artificellt låga räntor som senare blir inflation och bråkdelsreservsbankers frikostiga utlåning är orsaken till bubblorna. Dem har ett stort problem systemet är inte långsiktigt hållbart utan implicita stadsgarantier varje gång det går fel.
cny

51. Konfiskeringskontot...

Det handlar ju fortfarande om konfiskering liknande förmögenhetsskatt eftersom det är innestående kapital som beskattas och inte vinst eller tillväxt. Dvs om du har 0 i tillväxt så kommer ditt kapital att minska ändå på grund av beskattning. Om du förlorar pengar så kommer du forfarande att skatta på kapitalet = statlig konfiskering. Tror Norman egentligen hör hemma i Juholts lag där ma anser att alla pengar egentligen tillhör staten och att man är snäll som låter folk få lite att leka själva med.
IXIP

55. Idiotiskt förslag

Ett år som detta med kanske 25% nedgång på aktiesparkapitalet och du får inte använda den akumulerade förlusten som avdrag eller kvittning - dessutom får du betala förmögenhetsskatt på innehavet plus kanske även skatt på insatt kapital under året - kapital som du inte längre har fullt ut efter nedgången. Går dessutom stadslåneräntan upp blir förmögenhetsskatten ännu högre. Man måste vara korkad om man går på detta.
GEWE