måndag 15 november 2010

Josab International – Nyemission (aktieägarföreträdesemission)

Kort presentation av företaget
Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer hållbara och kemikaliefria vattenreningslösningar. Vattenreningsutrustningar sägs vara miljövänliga och innehåller filtermaterialet Aqualite ™ (Ratka-mineral, en högkvalitativ zeolit). Detta material säger sig bolaget vara unikt. Josab samarbetar även med OEM-kunder för utveckla produkter inom segmentet vattenrening.

Bolaget säljer vattenreningsprodukterna till i huvudsak internationella och nationella hjälporganisationer. Organisationerna har behov av pålitliga och hållbara mobila utrustningar, där miljöpåverkan är låg. Man säljer även till OEM-kunder som efterfrågar ett mångsidigt och effektiv filtermaterial. Bland annat till fartyg där man säljer filtermaterial (mm?) som används till rening för tex länsvatten som innehåller olja och sen separeras. Aqualite används även för att rena pooler. Läs gärna mer här.
Företaget lyfter fram ett system som heter Josab Aqualite ™, där man hävdar att det är prisvärda produkter med hög kvalité. Jag har också hittat en hel del referenser som säger att reningen är riktigt bra (i jämförlse med annat). Istället för att använda sig av kemikalier används en kemikaliefri reningsprocess. Systemen är enkla att handhava, är tillförlitliga och hållbara och allt detta till en låg driftkostnad och låg miljöpåverkan.

Låter väl väldigt bra om man ska tro på bolaget? Tänkte själv börja följa bolaget lite sporadiskt, då rent vatten är ett stort problem på många ställen i världen. Filtret har också visat sig bra på många andra ställen, tex pooler, eller vid utsläpp från fartyg etc. Det finns många områden där filtret kan tyckas göra nytta.

Vi ska dock komma ihåg att det finns många aktörer på marknaden och personligen har jag ingen koll vad som gäller i branschen.
Det här mineralet som man använder till filtrena bryts i en gruva som ligger i Ungern. Närmare bestämt Ratka Gruvan i Mád. Denna gruva ägs så vitt jag förstått till 100 procent av dotterbolaget Josab Hungary Kft.
I årsredovisningen för 2009 skrivs att mineraltillgången i gruvan konstaterats till ca 70 000 ton avtäckt mineral samt 5 miljoner ton täckt mineral. Det låter som det räcker ett tag i alla fall. Det är för mig okänt vilken åtgång produkterna kräver.

Vision
Företagets vision är att vara en internationell betydande akter inom miljövänlig vattenrening.

Skäl till nyemission
Bolaget behöver stärka sin kapitalbas med 5 miljoner, man har inte när detta skriv någon vidare kassa då man hittills inte visat några superresultat.
Man anger skälen till nyemissionen är att säkerställa sin leveransförmåga i samband med en kraftigt ökande orderingång som företaget har haft under 2010. Vidare planeras pengarna användas till:

  • Kvalitetshöjande nyinvesteringar i Ungern.
  • Undersöka potentialen i kommersialisering i en den nyligen patentsökta arsenikbortagningsmetoden.
  • Expandera i Östra Afrika där man gjort en lyckad etablering i Kenya.

Villkoren för nyemissionen är att innehavaren av 1st. aktie ger rätt att teckna/köpa 2st. aktier till ett pris av 12 öre per aktie.

Antal aktier efter fulltecknad nyemission:

Antal aktier innan nyemission: 23 618 000
Antal nyemitterade aktier: 47 236 000

Vilket ger ett nytt antal på 23 618 000 + 47 236 00 = 70 854 000 aktier efter genomförd fulltecknad nyemission.


Teckningsperiod: 4 november – 19 november  (2010)

För allmän kännedom: Aktien finns på NGM och står i 0,26-0,27 kronor när detta skrivs. (publiceringsdatum stämmer ej)

Obs, skribenten av detta inlägg är jävig, då denna valt att köpa och teckna ett antal teckningsrätter och kommer därmed bli aktieägare.

Jag tror bolaget har potential om man får igång försäljning och marknadsföring, och i mina ögon verkar bolaget undervärderat. Var och en tar ansvar för sina eventuella satsningar och gör sin hemläxa väl. Investera inte pengar du inte har råd att förlora.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar