måndag 1 november 2010

RusForest AB – nyemission (företrädesrätt)

För kännedom. Jag besitter ytterst lite kunskap om RusForest, men tänkte framöver börja följa bolaget lite sporadiskt.

RusForest har nyligen gått ut om en nyemission med företrädesrätt till aktieägarna.

När detta skrivs har tiden för teckningsrätten för nya aktier i RusForest gått ut. (Teckningstid 18 oktober – 1 november). Dock har när detta skriv inget besked gått ut om resultat.

Vid full teckning tillförs bolaget ca 437 miljoner kronor (före emissionskostnader som beräknas bli ca 15 miljoner).

Teckningskursen ligger på  10 kr per aktie. Varje 1 st. befintlig aktie ger rätt att teckna 2 st. nya aktier. Antalet aktier ökar alltså rejält i och med nyemission (förutsatt den blir lyckad, vilket ej är klart när detta skrivs).

Om bolaget
RusForest är ett skogsbolag som är aktivt i Sibirien i Ryssland, och förädlar tall, lärk- och granbestånd på sina arrenderade skogsområden.

Bolagets målsättning
Att utvecklas till ett ledande oberoende integrerat skogs- och sågverksbolag i Ryssland med en årlig sågproduktion om 550 00 -  600 000 m^3 under de kommande framtida åren. För närvarande är sågverkskapaciteten 200 000 m^3.

Pengarna ska användas för att finansiera viderautveckling av RusForest verksamhet samt fortsatta investeringar. Bolaget har tecknat avtal om att förvärva bolagen Infa och LDK-3. Detta kommer enligt emissionsprospektet öka företagets geografiska närvaro i Archangelskregionen. Dessutom möjliggör det att RusForest kan leverera sågade trävaror till Europa, Mellanöstern och Nordafrika.
Kostnaden för förvärvet av LDK-3 och Infa hamnade på ett belopp om ca 96 miljoner kronor.

Emissionslikviden ska också användas i syfte att återbetala ett obligationslån som med upplupen ränta är på 57,5 miljoner.

Vidare ska den eventuellt inkomna likviden användas för att betala den s.k. bryggfinansiering (inkl. ränta) som erhållits från Vostok Nafta som äger en stol del i RusForest. Denna summa är på 12,2 miljoner dollar. Vilket vid en kurs på 6,985 blir 85,4 miljoner.

Författaren av detta inlägg väljer att avstå från att gå in i bolaget, men tycker att bolaget på sikt kan vara värt att hålla ett öga på. Risken känns lite för stor i dagsläget, gentemot möjlig avkastning. Att sen bolaget ligger i Ryssland och allt vad det innebär, med t.ex. exportförbud som kan uppstå vid speciella tillfällen etc. Känslan författaren har är att Ryssland håller på och mognar men har en bit kvar att gå. Det ska dock bli intressant att följa bolaget framöver.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar