söndag 13 oktober 2013

Pengar och dess definition enligt sedvänja

Idag tänkte jag sätta fingret på Pengar och dess definition enligt sedvänja.

Vad innebär PENGAR?
  • Ett sätt att lagra värde/arbete. (Tittar man tillbaka historiskt har Guld och silver varit det de flesta kommit överens om representerar detta bäst)
  • Det ska vara växlingsbart mot andra tjänster och produkter. Samhället har enats om en acceptabel väg.
  • Delbart i lämpliga mängder, därmed en räkningsenhet.

"Money is a trading tool that stores the economic energy that is your time and freedom, whereas currencies leak them away” – Mike MaloneySå vad har du pengar inneburit historiskt?
Pengar är enligt sedvanerätt/sedvänja ett slags avtal på mänskligt arbete. Marknaden har historiskt genom tillgång och efterfrågan ofta kommit fram till vad ett visst värde vad en viss tjänst eller produkt är. Pengar har sedan dess uppfinning inneburit förpliktelse eller ett rättsligt bindande anspråk som de flesta i samhället valt att acceptera. Det var en fantastisk uppfinning som utvecklat samhället väldigt mycket!

Vad är då skuld

Skuld: Ett legalt kontrakt som tillhandahåller pengar IDAG i utväxling mot återbetalning i framtiden, … med tillkommande ränta förstås (räntan är någon slags riskvikt till den som lånat ut sina pengar).(Sedvänjemässigt har inga bankgarantier (dvs. ränterisken hos en bank är idag väldigt liten) funnits, så detta tar jag inte upp, bara för att det funnits under senaste årtionde, enligt min åsikt distorderar detta grunderna i ett friskt samhälle, tyvärr är staten inne och intervenerar (skapar obalans) på många ställen nuförtiden, det är tyvärr inte ett friskhetstecken utan snarare tvärtom).


Enkelt uttryckt kan man säga att om du har satt dig i skuld, så har lånegivaren en hållhake på dig, en skuld är alltså det är en fordran på framtida arbete.
Varför? 
- JoNär du får pengar i handen kan du ju köpa någons annans arbete idag, allt annat vore orättvist.

Hur kan man då betala av en skuld?
Det finns bara två sätt att betala eller bli av med en skuld.

  1.  Betala av, (antagligen jobba ihop pengarna, fått dom, arv (någon annan jobbat) eller någon annan olaglig erövring)
  2. Uteblivande betalning och dess konsekvenser (på romartiden blev man slav om man inte kunde uppfylla sin ansvarsförbindelse till framtida arbete.)


Om du har en pengartryckarepress, såsom regeringen har (när fiat valuta gäller) finns det ytterligare ett (sjukt) alternativ.     Skapa pengar ur tomma intet och betala. Detta är en form av gömd plundring av andra människors pengar (sparare), eftersom pengar som inte följer reglerna för ”pengar” skapas ur tomma intet och spär ut penningamängden (gör tidigare pengar mindre värda). När dessa åtgärder tas i en ekonomi är man enligt min bedömning inne i sista fasen av ett ”samhällle”/imperium. Dekadensfasen, dvs samhällets förfall är nära.


Ja, det var en sammanställning vad pengar och skuld står för. En annan slutsats man göra:


Växande skuldnivå antar underförstått att framtiden ger mer möjligheter än nuet. Tycker du att det ser ut som att vi kommer ha bättre förutsättningar i framtiden?

Synpunkter?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar