torsdag 4 oktober 2012

Jag gör dagliga val..


"Jag gör dagliga val. Makten att välja är huvudorsaken till att folk vill leva i ett fritt land. Vi vill ha makten att välja.

Med varje dollar vi får i handen har vi makt att välja om vi i framtiden vill tillhöra de rika, de fattiga eller medelklassen. Våra konsumtionsvanor speglar vilka vi är. Fattiga människor har fattiga konsumtionsvanor."
Utdrag ur boken RDPD s 159

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar