måndag 23 oktober 2017

Grant Cardones almanacka - Success is my Duty - Framgång är min plikt

Grant Cardone håller upp sin 10X planerare, där han skriver in sin tankar om framtiden


Grant Cardones almanacka har med stora gråa bokstäver mot vit bakgrund texten
”SUCCESS IS MY DUTY” och på nästa sida ”10X”
Källa:
8:40 , https://www.youtube.com/watch?v=QK35bHLY1QI, Ways to Handle Negative Thoughts - Grant Cardone

Grant har sin 10X hoodtröja när han träffar Tai Lopez
Inspirerande bakgrund i almanackan.Och även om du inte ser materiell framgång som något eftersträvansvärt så finns det ju annan personlig framgång att se som sin plikt. Att lära sig bemästra sig själv till exempel.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar