fredag 20 februari 2015

Övervakning och mer myndigheter?Sverige tycks alltmer gå mot totalitarism. Dold sådan. Staten försöker styra och kontrollera. Det finns ingen fri marknad i Sverige, den är bara i botten av pyramiden. Personligen känner jag all dumhet man utsätts för numera gör att framtidstron kraftigt rubbas. Ska man stanna kvar i Sverige. Vart är vi på väg egentligen?

Socialism blandat med dold totalitarism är det så Sverige ska byggas framöver? Ska jobben skapas i myndigheter? Mer övervakning, mer komplexitet, mer invandring? Men vem ska betala för detta då?? Kan man något om hur dagens system är uppbyggt fungerar ju inte det på längre sikt. Det urholkar välståndet. Och systemet lär inte ändras förrän skiten träffar fläkten, det är enklare att förändra sig själv.

1. Sium, 2. FRA, 3. Riksrevisionen
Hur många myndigheter kan vi räkna till i denna lilla rubrik med brödtext?


I USA:s allt mer totalitärade land håller myndigheten också på.

The second law of thermodynamics:
57:30
”The more complex a systems becomes, the more energy it takes to maintain them. And the more complex and interconnected and interdependent they become, the more prone they are to break down in catastrophic failures. And that include countries and civilizations. – Doug Casey, föreläser om paralleller mellan USA och Rome ( https://www.youtube.com/watch?v=J_kcUSoMu3E  )

Vilket land skulle du rekommendera?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar