fredag 4 maj 2012

Samhällstankar - Utdrag från boken: Konstruktören – En Oceanseglare Väg – Av Sven Yrvind


Jag har precis läst följande Utdrag från boken Konstruktören – En Oceanseglare Väg – Av Sven Yrvind, tidigare Lundin. Han har en hel del intressanta tankar, läs själva:

//tänkvärt på s22 //

Samhället kräver att alla ska acceptera dess värderingar. Även om en udda person är ytterst noga med att följa lagar, bestämmelser och konvenans, hamnar han lätt i trångmål, eftersom samhällsstrukturen är självmotsägande. >>Working to the rule<< är ett strejksätt. Den bilist som kör enligt hastighetsbegränsningarna får snart en kö med arga bilister efter sig. Det företag som följer skattelagarna är inte konkurrenskraftigt. Vi skall avveckla kärnkraften, minska koldioxidutsläppen och bevara älvarna samtidigt som tillväxten ska öka. Samhället säger sig värna om sina medborgares hälsa. Samtidigt driver det sprit- och tobaksmonopol, vars produkter dödar tiotusentals personer varje år. Vi tränas i den obligatoriska militärtjänsten att döda samtidigt som prästerna predikar att vi inte skall dräpa.

Det är inte bara i skolan som man är kortsynt. Allteftersom jag blev äldre förstod jag mer och mer hur kortsiktigt samhället är uppbyggt. Demokratin har en horisont som inte sträcker sig längre bort än till nästa val.

Ständig tillväxt kräver obegränsat med arbete, vilket belönas med pengar. Förr användes arbete till att producera mat, funktionella bostäder och annat nödtorft. Det stadiet är för länge sedan passerat vilket alla som läst Thoreau vet. Numera har makthavarna med hjälp av regelverk, som står i bankers och tillväxten tjänst, gjort bostäder mångdubbelt dyrare än de behöver vara. Den mängd kalorier vi i dag får i oss överstiger med råge vårt behov. Nutida ekonomi tjänar inte det funktionella. Pengars viktigaste roll i dagens samhälle har blivit att indikera en persons status.”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar